Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er en ambisiøs og grundig miljøsertifisering av bygg og grøntanlegg. Mange sider ved bygget tas hensyn til, og hele prosjektet får en karakter basert på nivået i miljøsatsningen. Materialvalg, utslipp av lys mot himmelen, støy, nærhet til kollektivtransport - mange faktorer tas med. Jeg kan hjelpe deg med den fagøkologiske biten. Jeg anbefaler å involvere meg tidlig i prosessen - det sparer tid og arbeid.

Hva kjennetegner et grøntanlegg som får høy karakter?

BREEAM-NOR stiller en rekke krav til grøntanlegget. Blant annet skal alle plantene finnes naturlig i regionen eller ha en kjent positiv virkning på dyreliv. Det betyr at en rekke tradisjonelle prydplanter ikke bør brukes. Det betyr også at plantene i stor grad klarer seg selv - de trenger lite stell fordi de er hardføre og vokser vilt i området.

Gode økologiske alternativer til gunstig pris

En del godt kjente dyr fra nærmiljøet har gått sterkt tilbake i den siste tiden og har derfor havnet på den norske rødlista over sårbare arter. Dette gjelder tårnseiler, salamandere, og en del fredelige villbier. Med relativt enkle grep kan grøntanlegg og stuktur på bygg og anlegg legge til rette for slike arter. Noen ganger er det ikke mer enn noen fuglekasser som skal til. Slike tiltak er betydelig billigere enn miljøtiltak som går på materielvalg eller lignende, men gir likevel god uttelling i form av poeng i BREEAM-NOR.